බාලි දූපතේ පිඹුරු බියක්

ඉන්දුනීසියාවේ බාලි සංචාරක දුපතේ ආරක්ෂක නිලධාරියකු පිඹුරෙකු විසින් මරා දමනු ලැබීමෙන් අනතුරුව එහි සිටින සංචාරකයන්ට ඉන්දුනීසියානු පොලිසිය අනතුරු අඟවා තිබේ. පොලිසිය පවසන්නේ වෙරළාසන්නයේ පිහිටි හෝටලයක් අද්දර සිටි අඩි දොළහකට වැඩි දිගකින් යුත් මෙම පිඹුරා අල්ලා ඉවත් කිරීමට ඉහත කී පුද්ගලයා උත්සාහ කර ඇති බවයි. එහිදී පිඹුරා ඔහුගේ ගෙල වටා දඟර ගැසීම නිසා ගෙල සිර වී ඔහු මිය ගොස් ඇත. ඉන් පසු පිඹුරා අසල වූ පඳුරු අතරට පලා ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.