වතිකානයේ ළමා අපයෝජන පරීක්ෂාවට

Image copyright AFP
Image caption 'ළමුන් දූෂණය කළ කතෝලික පූජකයන් පොලිසියට භාර දීමට පියවර නොගත්තේ මන්ද?'

කතෝලික පල්ලියේ පූජක වරුන් විසින් සිදු කරනු ලැබ ඇති ළමා ලිංගික අපරාධ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ පරීක්ෂණයක් ජිනීවා නගරයේදී ආරම්භ විය.

එම පරීක්ෂණ මණ්ඩලය වතිකානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජිතයකුගෙන් ප්‍රශ්න කළ අතර ළමුන් දූෂණය කළ කතෝලික පූජකයන් පොලිසියට භාර දීමට පියවර නොගත්තේ මන්ද යන්න එම නියෝජිතයාට යොමු කළ එක් ප්‍රශ්නයක්.

ළමා වියේදී කතෝලික පූජක වරයෙක් අතින් අපයෝජනයට ලක් වූ තියෝදොරෝ පල්විරෙන්ති බීබීසීයට කියා සිටියේ මෙවැනි විමර්ශනයක් පැවැත්වීම ගැන තමා සතුටු වන බවයි.

එම පරීක්ෂණය පවත්වන්නේ, ළමුන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුව විසින්.

එකසත් ජාතීන්ගේ පරීක්ෂණය සමාරම්භයේදී වතිකානය නියෝජනය කරමින් අග රදගුරු සිල්වානෝ ටෝමසි ප්‍රකාශ කළේ, කිසිදු මට්ටමක ළමා අපචාරයක් කිසිදා යුක්ති සහගත නොකරන බවයි.