ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඇෆ්ගන් හමුදාවට කාන්තා බල ඇණි

ඇෆ්ගනිස්ථාන් ජාතික හමුදාවේ නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ නව මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් දැන් සිදුවෙමින් පවතී.

ඇෆ්ගනිස්ථාන් හමුදාව විසින් ඔවුන්ගේ පළමු කාන්තා හමුදා බල ඇණිය තෝරා ගන්නා බව නිවේදනය කිරීමෙන් පසුවයි බ්‍රිතාන්‍ය හමුදා නිලධාරී පුහුණු පාසැලේ සහයෝගයෙන් මෙය සිදුවන්නේ.

පසුගිය ඔක්තෝබරයේ බ්‍රිතාන්‍ය හමුදා නිලධාරී පුහුණු පාසැල ඇරඹියේ පිරිමි හමුදා නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමට පමණක් වුවද කාන්තා පුහුණුකාරියන් හට නායකත්ව පුහුණුවක් ලබා දීමයි මෙහි මුලික අරමුණ වී ඇත්තේ.

කාන්තා හමුදාවකට විරෝධය

Image caption සමාජය තුල බලය ඇත්තේ පිරිමින් අත බවයි පැවසන්නේ

දැනටමත් යුද හමුදා සේවයට එක්වී ඇති ඇෆ්ගන් තරුණියන් පවසන්නේ ඔවුන්ගේ අසල්වාසීන් තවමත් කාන්තාවන් හමුදාවට බැඳීමට විරුද්ධ බවයි.

ගැහැණුනට සමතැන ලබාගැනීම සඳහා යන ගමනෙදි ඇෆ්ගනිස්ථානය තව බොහෝදුර යා යුතුව තිබෙන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

ඇතැම් විට මානවහිමිකම් රැකෙන බව පෙනුනද සමාජය තුල බලය ඇත්තේ පිරිමින් අත බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

වසරකදී ඇෆ්ගන් ජාතික කාන්තා පුහුණු නිලධාරිනියන් සියයක් පුහුණු කිරීමයි මේ පුහුණු ආයතනයේ ඉලක්කය වන්නේ.

මේ නව ආරම්භය ඇෆ්ගන් හමුදාවේ ක්‍රියාකාරකම් තුල නව නැම්මක් ඇතිකරනු ඇති බවයි බලධාරීන්ගේ විශ්වාසය.