තස්මේනියානු වෙරළේ අමුතු ජීවියෙක්

Image copyright JOSIE LIM
Image caption මෙම ජීවියා මීට පෙර මිහි මත හමුවී නැති බවයි වාර්තා වන්නේ

තස්මේනියාවේ වෙරළට ගසා ගෙන ආ අලුත් ම වර්ගයේ මුහුදු ජීවියකු හඳුනා ගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාඥයෝ උත්සාහ කරමින් සිටිති.

Image copyright AFP Getty Images
Image caption මීටර එකහමාරක් පමණ වට ප්‍රමාණය සහිත ජෙලිෆිෂ්

මීටර එකහමාරක් පමණ වට ප්‍රමාණය සහිත ජෙලිෆිෂ් වර්ගයට අයත් මෙම ජීවියා මීට පෙර මිහි මත හමුවී නැති බවයි වාර්තා වන්නේ.

සත්ව විද්‍යාවේ වර්ගීකරණ ලැයිස්තුවට මෙම මුහුදු ජීවියා තවමත් ඇතුළත් වී නැත.

වෙරළේ ඇවිදීමට පැමිණි තස්මේනියානු ජාතික පවුලකට මෙම ජෙලිෆිෂ් වර්ගයට අයත් සත්වයා ඇස ගැටී ඇත.

පසුගිය වසර කිහිපය ඇතුළත තස්මේනියානු සාගර කලාපයෙන් ජෙලිෆිෂ් වර්ගයේ විවිධ ජීවීන් හමු වෙන්නට පටන් ගෙන ඇති අතර එයට හේතුව තවමත් හෙළිදරව් වී නැත.