ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නීතිය රැකීමට මරා දැමුණු ජිරාෆ් පැටියා

මරියස් නම් ජිරාෆ් පැටියා මරා නොදමන මෙන් ලොව පුරා රටවලින් කෙරුණු ඉල්ලීම් නොතකා හරිමින් ඩෙන්මාර්කයේ කෝපන්හේගන් අගනුවර සත්වෝද්‍යානයේ පාලකයෝ ජිරාෆ් පැටවා මරා දැමූහ.

මරියස් ජිරාෆ් පැටියා භාර ගැනීමට උතුරු එංගලන්තයේ සහ නෙදර්ලන්තයේ සත්වෝද්‍යානවලින් කෙරුණ ඉල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප කෙරුණු අතර, මරියස් වෙනුවෙන් වෙනත් නිවසක් සොයා දෙන මෙන් ඉල්ලා අන්තර්ජාලයේ ආරම්භ කෙරුණු පෙත්සමට දහස් ගණන් ජනතාව අත්සන් තබා තිබුණි.

අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ජිරාෆයන් සිටීම මෙන්ම ඥාතීන් අතර ලිංගික එක් වීමෙන් වර්ගයා බෝවීම වැළැක්වීමේ නීති හේතුවෙන් දෙහැවිරිදි මරියස් තවදුරටත් තබා ගත නොහැකි බවයි, කෝපන්හේගන් නුවර සත්වෝද්‍යානය කියා සිටියේ.