ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ගංවතුරෙන් බැට කන බ්‍රිතාන්‍යය

එංගලන්තයේ දකුණු පළාත්වාසී ජනතාව ගංවතුර තර්ජනයෙන් ගැලවී යාමට දරන්නේ ඉමහත් අරගලයක්.

එක දහස් හත් සිය හැත්තෑ හයෙන් පසු ඔවුන් මුහුණ දුන් සති ගණන් පැවති කුණාටු වලින් යුත් වැසි සහිත ජනවාරිය මෙයයි.

දෙසැම්බර් මාසයේ ආරම්භයේ පටන් පවතින ගංවතුර හේතුවෙන් දස දහස් ගණන් නිවාස ගංවතුරෙන් යටවී ගොසින්.

ගංවතුර බ්‍රිතාන්‍යයේ දකුණු පළාත්වලට ද බලපෑ අතර එම පළාත්වලට මාස ගණනක දී පතිත වන වැසි ඉදිරි දින කිහිපය තුල දී ඇද හැලෙනු ඇතැයි අනාවැකි පලවී තිබේ.