පදවිය අත් හරින්නේ නැහැ - යුක්‍රේන් ජනාධිපති

තමා පදවියෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව යෝජනාවක් සම්මත කර ඇතත් ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් නොවන බව යුක්රේන් ජනාධිපති වික්ටර් යනුකොවිච් කියා සිටියි.

රුපවාහිනිය මගින් විකාශනය කෙරුණ ඔහුගේ පටි ගත කරන ලද ප්‍රකාශයක් මගින් ජනාධිපතිවරයා ඔහුගේ විරුද්ධවාදීන් හඳුන්වා තිබුණේ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි විනාශකාරීන් පිරිසක් හැටියටයි.

ජනාධිපති වික්ටර් යනුකොවිච් විසින් වර්තමාන යුක්‍රේන් දේශපාලන වාතාවරණය සංසන්දනය කොට තිබුණේ එක්දහස් නමසිය තිස් ගණන්වල ජර්මනියේ නාසි නැගිටීමටයි.

ජනාධිපති යනුකොවිච් පවසන්නේ විරුද්ධ පක්ෂ නායිකා යුලියා තිමෂෙන්කෝ වහා නිදහස් කිරීම සහ අලුතින් කතා නායකවරයකු පත් කර ගැනීම මගින් පාර්ලිමේන්තුව නීති විරෝධී ව කටයුතු කර ඇති බවයි.

එසේ වුවද පාර්ලිමේන්තුව නීත්‍යනුකූලව කටයුතු කර ඇති බව පවසන මැදිහත් කරුවකු ලෙස ක්‍රියා කළ පෝලන්ත විදේශ ඇමති රදොස්ලව් සිකෝස්කි පවසන්නේ ජනාධිපති යනුකොවිච්ට අවශ්‍ය නම් නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කර ගත හැකි බවයි.