යුක්රේනයේ යුද ටැංකි සුසාන භූමිය

7 මාර්තු 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:44 GMT

නැගෙනහිර යුක්රේනයේ හර්කොෆ් නගරයේ 'සුසානයේ' අත් හැර දමා තිබෙන මල බැඳුනු යුද ටැංකි.
නැගෙනහිර යුක්රේනයේ හර්කොෆ් නගරයේ 'සුසානයේ' අත් හැර දමා තිබෙන මල බැඳුනු යුද ටැංකි
කලෙක යුද ටැංකි පිළිසකර කළ ස්ථානයක් වූ මෙම ඩිපෝව දැන් යුද ටැංකි අත් හැර දමන ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා
'යුද ටැංකි සුසානය' පිළිබඳව මිතුරෙකුගෙන් අසා දැන ගැනීමෙන් අනතුරුව, 18 හැවිරිදි ඡායාරූප ශිල්පී පත්වෙල් ඉත්කින් එය සොයා ගැනීම පිණිස මාස ගණනක් උත්සාහ කළේය
"ඇතුලට ආවට පස්සේ මම පැය දෙකක් තිස්සේ ඒක පුරා ඇවිද්ද," බව පත්වෙල් ඉත්කින් පවසයි
"නිකම් හිතන්න. යුද ටැංකි 400 ක් එක තැනක. පේලියෙන් පේලියට අත් හැරලා දාල?"
"ඒකට ආරක්ෂාව දාල තියෙන්නේ ඒත් මම යන කොට එතන කවුරුවත් හිටියේ නෑ."
"මම මාස ගාණක් තිස්සේ මේක හොයා ගන්න උත්සාහ කළා."
"ඒ කාලේ මෙතන මාසෙකට යුද ටැංකි 60 කට වැඩිය පිළිසකර කළා. ඒත් දැන් මේ සේරම අත් හැර දාල."