චීන හමුදා ප්‍රතිසංස්කරණ ජනාධිපති අතට

Image copyright Reuters

චීන ජනාධිපති ෂි ජින් පින් (Xi Jinping), යුද හමුදා ප්‍රතිසංස්කරණ පුළුල් කිරීම භාරව සිටින කණ්ඩායම අධීක්ෂණය කිරීමේ කාර්යභාරය සියතට ගෙන තිබේ.

දැනටත් චීන යුද හමුදාවේ නායකත්වය දරණ ජනාධිපති ෂි ජින් පින් (Xi Jinping) විසින් එම කණ්ඩායමේ පළමු රැස්වීමේ මූලාසනය හොබවන ලදී.

වාර්තාකරුවන් පවසන ආකාරයට චීන ජනාධිපතිවරයාගේ මේ ප්‍රයත්නය බලය තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීමේ උත්සාහයක්.

ජනාධිපති Xi Jinping මේ වන විටත් ඊට සමාන ආයතන කිහිපයක් වන ආර්ථික සංශෝධන සහ අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව භාරව අධීක්ෂණ කටයුතු කරයි.

ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ නව කොමිසමක අධීක්ෂණයද චීන ජනාධිපතිවරයා බාරයේ පවතී.