චීන නළ ජලයේ ඛනිජ තෙල්

Image copyright Xinhua
Image caption පිරිසිදු ජලය සොයා පෝලිමේ

‘ලන්චෝ ’ (Lanzhou) නගරයේ නළ ජලය දූෂණය කරනු ලැබීම සම්බන්ධයෙන් චීන ආණ්ඩුවේ ජාතික ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට අනුබද්ධ සමාගමකට චෝදනා එල්ල වී ඇත.

ඛනිජ තෙල් වලින් ලබා ගන්නා ‘බෙන්සීන්’ ද්‍රවය ජාතික ආරක්ෂක ප්‍රමිතිය විසි ගුණයකින් ඉක්මවා ,නළ ජල මාර්ගයට එක්වීමෙන් ජලය දූෂණය වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම තත්වය නිවේදනය කිරීමත් සමඟ ‘ලන්චෝ ’ (Lanzhou) නගරයේ වතුර බෝතල් සියල්ල විකිණී අවසන් වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

ප්‍රදේශයේ පරිසර නිලධාරියකු උපුටා දක්වමින් චීන රාජ්‍ය මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කළේ, ඛනිජ තෙල් නළ මාර්ගයකට හානි සිදුව, ඉන්ධන කාන්දු වීමක් ජල දූෂණයට හේතු වී ඇති බවයි.

හාණියට පත් එම ඛනිජ තෙල් නළ මාර්ගය පිළිසකර කරමින් පවතින බවත් චීන රාජ්‍ය මාධ්‍යය මගින් නිවේදනය කොට ඇත.