'තුන්වැනි ලිංගිකත්වයට' ඉන්දියාවේ පිළිගැනීමක්

Image copyright AFP

උපතින් ලද ස්ත්‍රී හෝ පුරුෂ භාවය පසෙක ලා තමාගේ අභිමතය පරිදි ලිංගිකත්වය තෝරා ගත් ප්‍රජාව ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පිළිගෙන තිබේ.

මේ අනුව ස්ත්‍රී භාවය සහ පුරුෂ භාවයට අමතරව තුන් වැනි ලිංගිකත්වයක පැවැත්මට ඉන්දියාව තුළ නීත්‍යනුකූල බවක් හිමි වෙයි.

අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය සේවා, රැකියා මෙන්ම සමාජ ශුභසාධන වැඩසටහන්වල දී පවා උපතින් පසු ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය තෝරා ගත් ප්‍රජාව වෙනම ලිංගිකත්වයක් සහිත කොට්ඨාශයක් ලෙස සලකන මෙන් ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී තිබේ.

ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර්ස් (transgenders) ලෙසින් හැඳින්වෙන මෙම පුද්ගලයන් මිලියන එකහමාරක් පමණ ඉන්දියාවේ සිටින අතර ඉන් බොහෝ දෙනා උපතින් පිරිමි වන නමුත් ස්ත්‍රී ඇඳුම් පැළඳුම් වලින් සැරසී සිටිති.

බොහෝ විට ඔවුන් ඉන්දීය සමාජය තුළ හිරිහැරයන්ට සහ අපහාසයන්ට ලක් වන බවයි වාර්තා වන්නේ.