ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කලාතුරකින් දැකිය හැකි චන්ද්‍ර ග්‍රහණයක්

චන්ද්‍රයා රතට හැරීම නිසා කලාතුරකින් දැකිය හැකි චන්ද්‍ර ග්‍රහණ මාලාවක ප්‍රථම චන්ද්‍ර ග්‍රහණය ඇමරිකාවේ සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්වට අයත් දූපත් වල අහසේ දක්නට ලැබිණ.

මෙයින් විද්‍යමාන වන්නේ ගොඩ බිමේ ජායාව චන්ද්‍රයා මත පතිත වීමයි.

වසර දෙකක් තුල මෙය හතරවතාවක් සිදුවිය හැකි අතර එය චාතුශ්චකයක් ලෙස හැදින් වෙයි.

චාතුශ්චකයක් පෙන්නුම් කර ඇත්තේ වසර පනසියයක කාලයක් තුල තුන් වතාවක් පමණි.