මාල දිවයින යළි මරණීය දණ්ඩනය කරා

Image copyright AP
Image caption මාරක එන්නත්

මරණීය දණ්ඩනය යළි ක්‍රියාවට නංවන බව මාල දිවයින් ජනරජය නිවේදනය කරයි.

එරට වසර හැට එකක පමණ කාලයක් බල පැවැත්වුන මරණීය දණ්ඩන තහනම ඒ සමඟ අහෝසි වනු ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල පළ කරමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය මගින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති නිවේදනයකින් පැවසෙන්නේ, ඉදිරි කාලයෙහි මාල දිවයින් ජනරජයේ වයස අවුරුදු හතක තරම් වන ළමුන් පවා මරණීය දණ්ඩනයට යටත් කොට ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු දහඅට සම්පූර්ණ වූ පසු එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ ලැබෙන බවයි.

නව සැලැස්ම යටතේ මරණ දඬුවම ක්‍රියාවට නැංවීමට යන්නේ මාරක විසක් ශරීරයට එන්නත් කරනු ලැබීම මගින් වන බව පෙනී යන බවත් එම වාර්තාවේ දැක්වෙයි.

මරණීය දණ්ඩනය ජීවිතාන්ත සිර දඬුවමක් බවට වෙනස් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා සතු වත්මන් බලය සීමා කරනු ලැබීමට ද නව නීතිය මගින් පියවර ගෙන ඇත.

මාල දිවයින් වාර්තා මගින් පැවසෙන්නේ, මරණීය දණ්ඩනයට යටත් කරනු ලැබූ පුද්ගලයන් විසි දෙනකු පමණ සිටින බවයි.