නිවැරදිව හැසිරෙන්න චීන වැසියන්ට පාඩම්

Image copyright Getty
Image caption වැඩසටහනේ අරමුණු අතරට පෝලිම් පිට පැනීම අවම කිරීම යන කරුණ ද ඇතුළත්

චීන වැසියන්ට ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල නිවැරදිව හැසිරෙන ආකාරය වර්ධනය කිරීමට ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහනක් බිජිං අගනුවර පාලන අධිකාරිය විසින් නැවත පණගන්වා දියත් කර තිබේ.

වැඩසටහනේ අරමුණු අතරට දුම් පානය, පෝලිම් පිට පැනීම හා මත්පැන් පානය කර රිය පැදවීම යන කරුණු අවම කිරීම යන කරුණු ද ඇතුළත්.

මේ වසර අග චීන අගනුවර දී පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු පැසිෆික් සමුළුවට පෙර මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

දෙදහස් අට වසරේ චීනයේ පැවති ඔලිම්පික් උළෙල ඇතුළු අනෙකුත් ප්‍රසිද්ධ උත්සවවලට සමගාමීව පැවති මෙවැනි වැඩසටහන් අනුව මෙවරත් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට සුදානම් කර තිබේ.

නාගරික පරිපාලන ප්‍රකාශනයකට අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත වැඩසටහනේ අරමුණු අතරට විනීත, ක්‍රමවත් හා කාරුණික ප්‍රවාහන සේවයක් නගරය තුල ස්ථාපිත කිරීමට දිරි ගැන්වීමත් ඇතුළත්.

ප්‍රධාන පෙළේ ලෝක නායකයන් විසි ගණනකට වඩා වැඩි දෙනෙක් මේ වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු පැසිෆික් සමුළුවට (APEC) සහභාගී වීමට නියමිතයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර