'බේජි ' තෙල් පිරිපහදුව ඉරාක කැරලිකරුවන් අත

Image copyright Reuters

ඉරාකයේ සුන්නි කැරලිකරුවන් විසින් උතුරු බැග්ඩෑඩයේ පිහිටි එරට විශාලතම බේජි තෙල් පිරිපහදුව අල්ලා ගෙන ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

උතුරු ඉරාකයේ නිලධාරියෙක් බීබීසියට පැවසුවේ පිරිපහදුවට ආරක්ෂාව ලබා දෙමින් සිටි සෙබළුන් එකසිය හැට දෙනකු පළාත් බද ගෝත්‍රික නායකයන්ගේ මැදිහත්වීමෙන් පසු අවි බිම තබා ඉවත්ව යාමට එකඟවී ඇති බවයි.

තෙල් පිරිපහදුව අල්ලා ගැනීමට කැරලිකරුවන් ගත් සියලු උත්සාහයන් ව්‍යාර්ථකොට ඇති බවයි මේ අතර රජයේ යුද හමුදා ප්‍රකාශකයෙක් කියා සිටියේ.

තෙල් පිරිපහදුව දින දහයක් මුළුල්ලේ කැරලිකරුවන් වටකොට ගෙන සිටි අතර එය අල්ලා ගැනීමට දරන ලද උත්සාහයන් කිහිප අවස්ථාවකදීම ව්‍යාර්ථ කෙරිණ.