අබු කටාඩා එක් චෝදනාවකින් නිදහස්

Image copyright Reuters

ජෝර්දාන් අධිකරණයක් විසින් ඉස්ලාමීය සටන්කාමී අබු කටාඩා 1998 දී අම්මාන් අගනුවර එල්ලවූ ප්‍රහාරය සම්බන්ධව ත්‍රස්තවාදී චෝදනා වලින් නිදහස් කොට තිබේ.

විනිසුරුවරයා නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන විට යකඩ සිර කූඩුවක් තුළ වාඩිවී සිටි අබු කටාඩා හඬා වැටෙනු දක්නට ලැබිණ.

එහෙත් වසර 2000 සහශ්‍රය ඉලක්ක කරමින් එල්ල කිරීමට සැලසුම් කළ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් ඇති තවත් නඩුවක තීන්දුව ලබා දෙන තුරු ඔහු අත් අඩංගුවේ රඳවා සිටියි.

ඔහු එරෙහිව වසර දහයක් පුරා බ්‍රිතාන්‍යයේ නඩු විභාගයක් පැවැත්වුන අතර ඉකුත් ජුලි මාසයේදී බ්‍රිතාන්‍යයෙන් නෙරපා හරින ලදී.