ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නිවැරදි වුවත් පිරිසිදු කළ යුතු බිග් බෙන් කුලුන

  • 2014 අගෝස්තු 19

ලන්ඩන් නුවර මධ්‍යයේ පිහිටි ලෝක ප්‍රසිද්ධ බිග් බෙන් ඔරලෝසු කුලුනේ මුහුණත් හතර විශේෂ පුහුණුවක් ලද පිරිසිදු කරන්නන් හතර දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් කඹ ඔස්සේ පහළට බැස පිරිසිදු කර ඔප මට්ටම් කළහ.

ඔරලෝසු සහිත මුහුණත් අවසාන වරට පිරිසිදු කරන ලද්දේ දෙදහස් දහය වසරේදීයි.

දොළහේ කණිසමත් සමග සියලුම පිරිසිදු කරන්නන්ට ශ්‍රවන ආරක්ෂක උපකරණ පැලඳිම අනිවාර්ය විය.