ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මෝටර් රියට යට වී දිවි ගලවා ගත් දරුවා

මෝටර් රථයක් සිය ශරීරය මතින් ධාවනය වීමෙන් අනතුරුව තව දුරටත් ජිවත් වීමේ භාග්‍ය ලත් වයස අවුරුදු හයක පිරිමි දරුවකු පිළිබඳ පුවතක් චීනයෙන් වාර්තා වේ.

දරුවා යට කරමින් රථය ධාවනය වී ඇති නමුත් හානියකින් තොරව නිරූපද්‍රිතව දරුවාට දිවි රැක ගැනීමට හැකි වී තිබේ.

අනතුරින් දිවි බේරා ගන්නට හැකි වීම තම මුනුබුරා ගේ වාසනාව බව දරුවාගේ සීයා මාධ්‍යයට පැවසුවේය.