ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති ඉන්දියාවේ

Image copyright AFP

ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති ටෝනි ඇබට් දින දෙකක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට ලඟා වී සිටියි.

මේ සංචාරයේ දී ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ඉන්දියාවට යුරේනියම් විකිණීමට අදාළ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට ද සැලසුම් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඉන්දියාව න්‍යෂ්ටික පර්යේෂණ තහනම් ගිවිසුමට අත්සන් කර නොමැති හෙයින් ඔස්ට්‍රේලියාව මින් පෙර දිල්ලි පාලනය සඳහා යුරේනියම් විකිණීමක් සිදු කර නැත.

එහෙත් මේ සතිය මුලදී ප්‍රකාශයක් කළ ඕස්ට්‍රේලියානු වෙළෙඳ ඇමති ඇන්ඩ්රූ රොබ් කියා සිටියේ, ඉන්දියාව යුරේනියම් මහජන උවමනාවන් වෙනුවෙන් පමණක් පාවිච්චි කරන බව සහතික කෙරෙන පිළිගත හැකි ආරක්ෂක වැඩ පිළිවෙලක් ඇතැයි තම රටට විශ්වාසයක් පවතින බවයි.

සිය ඉන්දියානු සංචාරයේ පළමු දිනයේ ප්‍රකාශයක් කළ අගමැති ටෝනි ඇබට් ඕස්ට්‍රේලියානු බොහෝ සිසුන්ට ඉන්දියාව තුළ අධ්‍යාපනය ලැබීමට මග සැලසෙන ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතියක් ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර