දකුණු කොරියාවේ වර්ගවාදය බරපතළයි

Image copyright Reuters

අන් ජාතීන් නොසලකා හැරීම දකුණු කොරියාව තුළ ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ වර්ගවාදය පිළිබඳ ඉහළ පෙළ විශේෂඥයෙක් හෙළි කළේය.

කරුණු සොයා කළ සංචාරයකදී මේ පිළිබඳ කරුණු අනාවරණය වූ බවයි එම තත්වය දෝෂ දර්ශනයට ලක් කළ ප්‍රවීණයා කියා සිටියේ.

සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන් සහ දකුණු කොරියානුවන් සමග විවාහ වූ විදේශිකයන් සූරා කෑමට, හිංසාවට සහ වාර්ගික මට්ටමෙන් කෙරෙන හිරිහැරයන්ට හසු වන බවයි දකුණු කොරියාවේ සංචාරය කළ මුටුමා රුටීරේ පවසන්නේ.

වාර්ගික හැඟීම්

මෙම ගැටලුව විසඳීම සඳහා වඩාත් ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම සහ ඒ සඳහා වූ නීති සම්පාදනය කරන ලෙසත් එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නිලධාරියා ඉල්ලා සිටියි.

දකුණු කොරියාවේ සංක්‍රමණික ප්‍රජාව කුඩා පරිමාණයේ වන නමුත් එම සංක්‍රමණිකයන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩි වීමත් සමග දේශීය වාර්ගික හැඟීම් උත්සන්න වෙමින් පවතින ආසියානු සමාජ වලින් එකක් බවට එරට පත් වෙමින් ඇත.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර