පාපන්දු ගෝලයක් මරණය කැඳවයි

Image copyright MIZORAM PREMIER LEAGUE

ගෝලයක් වාර්තා කර එය සැමරීම පිණිස පිටිය මැද කරණමක් ගැසූ ඉන්දීය පාපන්දු ක්‍රීඩකයකු මිය ගොස් තිබේ.

මිසෝරාම් ප්‍රාන්ත ලීගයේ ක්‍රීඩා කළ තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගෝලයක් වාර්තා කර කරණමක් ගැසූ පීටර් බියාක්සැන්සුවාලා බිම පතිත විය.

බිම පතිත වීම හේතුවෙන් කොඳු නාරටියට හානි සිදු වූ ඔහු රෝහලට ගෙන යාමෙන් අනතුරුවයි මිය ගියේ.

මිය යන විට ඔහුගේ වයස අවුරුදු විසි තුනක්.