රොසේටා වල්ගා තරුව මත ගොඩ බසියි

Image copyright AFP PHOTO ESA MEDIALAB C. CARREAU
Image caption වල්ගා තරුව මතුපිට ඇති අයිස් සහ දූවිලි නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මෙය පිටත් කළ බවයි පැවසෙන්නේ

රොසෙටා අභාවකාශ යානයට සම්බන්ධ කොට ගුවන් ගත කළ තොරතුරු රැස් කර ගැනීමේ උපකරණය සාර්ථක ලෙස යානයෙන් වෙන්වී නියමිත වල්ගා තරුව මත සාර්ථකව මීට ගොඩ බැස තිබෙ. වල්ගා තරුව මත සාර්ථකව ගොඩ බැස ඇති බව සලකුණු කරමින් සංඥාවක් නිකුත් කෙරිණ.

මෙම වල්ගා තරුව පෘතුවියේ සිට කිලෝමීටර මිලියන පන්සියයක් දුරින් පිහිටා ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

ෆිලී නම් උපකරණය සාර්ථක ලෙස මව් යානයෙන් වෙන් වී ගොස් පැය හතක පමණ කාලයක් තුළ ඉතිරි කිලෝමීටර ප්‍රමාණය තනිව ගමන් කොට වල්ගා තරුව මත ගොඩ බැස තිබේ.

වල්ගා තරුව මතුපිට ඇති වසර බිලියන හතරකට වඩා වැඩි වයසකින් යුත් අයිස් සහ දූවිලි නිරීක්ෂණය කිරීම මගින් විශ්වයේ සංයුතිය පිළිබඳව හැදෑරීමයි මෙම අභ්‍යාවකාශ පර්යේෂණයේ අරමුණ වී ඇත්තේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර