'කුඩා රාජ්‍යයන් ට හිරිහැර නොකළයුතුයි'-ඔබාමා

Image copyright Getty

බ්‍රිස්බෙන් හි G20 සමුළුව ආරම්භ කිරීමට මොහොතකට පෙර අදහස් දැක්වූ ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ ආරක්ෂාව සහ ගැටුම් වලට ලබා දෙන සාමකාමී විසඳුම් ජාත්‍යන්තර නීතිය මත යැපිය යුතු බව ප්‍රකාශ කළේය.

විශාල රාජ්‍යයන් කුඩා රාජ්‍යයන් ට හිරිහැර කිරීම නොකළයුතු බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

“අපි විශ්වාස කරනව රටවල් සහ ඒවායේ ජීවත්වන මිනිස්සුන්ට අයිතියක් තියනව සාමයෙන් සහ ආරක්ෂාව සහිතව ජීවත් වෙන්න. ඒ අනුව ආසියාවේ ආරක්ෂාව පදනම් විය යුත්තේ බලකිරීම්, බිය වැද්දීම් වැනි විශාල රටවල් විසින් කුඩාරටවල් වලට කරනු ලබන හිරිහැර කිරීම් මත නොවෙයි. ගැටුම් වලට සාමකාමී විසඳුම් ලබා දෙන මිත්‍රශීලී ආරක්ෂක සහයෝගීතාව හා ජාත්‍යන්තර නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින්.” යනුවෙන් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර