'ස්ටෙගොසෝරයා' පිළිබඳව පුළුල් විශ්ලේෂණයක් ලන්ඩනයේ

ශාක භක්ෂක ඩයිනසෝරයෙකු වූ ස්ටෙගොසෝරයා (stegosaurus) පිළිබඳව පුළුල් විශ්ලේෂණයක් බ්‍රිතාන්‍ය විද්‍යාඥයන් විසින් ආරම්භ කොට තිබේ.

ස්ටෙගොසෝරයාගේ ඇටසැකිල්ල සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන පළමු පර්යේෂණය මෙයයි.

පරිගණක සහ ඩිජිටල් තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් ලන්ඩනයේ, ස්වාභාවික ඉතිහාස අධ්‍යයන කෞතුකාගාරයේ (Natural History Museum) පර්යේෂකයන් විසින් ස්ටෙගොසෝරයකුගේ ඇට ප්‍රස්තාර ගත කරමින් සැබෑ ඇට කටු එක් කොට ස්ටෙගොසෝරයකු ප්‍රතිනිර්මාණය කොට ඇත.

ත්‍රිමාන ඉදිකිරීම

මෙහි අරමුණ වී තිබෙන්නේ මෙම ත්‍රිමාන ඉදිකිරීම මගින් ස්ටෙගොසෝරයාගේ බර. අව යව හැසිරවූ ආකාරය සහ පසු පස පිහිටි සුවිශේෂ උකුල් තල භාවිතා කළ ආකාරය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමයි.

ඇට කටු වලින් අඩක් සොයා ගත් ස්ටෙගොසෝරයන් හය දෙනකු ලෝකයේ සොයා ගෙන ඇති අතර ලන්ඩනයේ, ස්වාභාවික ඉතිහාස අධ්‍යයන කෞතුකාගාරය (Natural History Museum) ලබා ගෙන ඇති මෙම ස්ටෙගොසෝරයාගේ ඇටසැකිල්ල සම්පූර්ණ එකකි.

සෝෆි යන සුරතල් නාමයෙන් හැඳින්වෙන ස්ටෙගොසෝරයා එම කෞතුකාරයේ ප්‍රදර්ශනයට තබා තිබේ.