ඔස්ට්‍රේලියානු සංක්‍රමණ නීතියේ වෙනසක්

Image copyright Reuters
Image caption බෝට්ටු මගින් මුහුද තරණය කරමින්

සංක්‍රමිකයන්ට බල පැවැත්වෙන නීතියේ නව සංශෝධන වලට ඔස්ට්‍රේලියානු පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලැබුණි.

සරණාගතයන්ට තාවකාලික වීසා බලපත් නිකුත් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් යළි හඳුන්වා දීමට එමගින් පියවර ගෙන ඇති අතර එම තාවකාලික වීසා නිකුත් කරනු ලැබීමේ නව විධික්‍රමය විවාදයට තුඩු දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

හඳුන්වා දී ඇති නව සංශෝධන අනුව ඔස්ට්‍රේලියාවට ඇතුල් වෙන සරණාගතයන්ට සංක්‍රමණික වෘත්තිකයන් වශයෙන් හෝ ශිෂ්‍ය වීසා ඉල්ලා සිටීමට අවසර ලැබෙන අතර ඔවුන්ට වසර තුනේ පටන් වසර පහක කාලයක් එරට ජීවත් වෙමින් රැකියා කිරීමේ අයිතිය ලැබෙනු ඇත.

මේ අනුව සංක්‍රමණිකයන්ට පිරිනැමෙන වීසා බලපත් කාලය නිමවීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් යළි ඔවුන්ගේ මුල් රටවලට පිටුවහල් කරනු ලැබීමට ඔස්ටේලියානු බලධාරීන්ට බලය ලැබෙයි.

මේ අනුව සංක්‍රමණිකයන්ට නිත්‍ය වශයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි වීමේ අයිතිය අහිමි කෙරෙයි.

නීතිය දැඩි කිරීමක්

මේ අනුව නව සංශෝධිත ඔස්ට්‍රේලියානු නීතිය පවතින සංක්‍රමණික රෙගුලාසි තවත් දැඩි කිරීමක් වන බවයි විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ.

2012 වසරේ පටන් ඉන්දුනීසියාව සහ ක්‍රිස්මස් දූපත් හරහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ රැකවරණ පතා පැමිණි සංක්‍රමණිකයන් තිස් දහසක් පමණ 'නවුරු' සහ 'පැපුවා නිව්ගිනියා' දූපත් වල රඳවා තබනු ලැබ සිටිති.

එවැනි දුෂ්කර මුහුදු ගමන්වල දී බොහෝ සංක්‍රමණිකයන් විසින් යොදා ගනු ලබන දුර්වල බෝට්ටු දිය බත් වීමෙන් සිදු වූ මරණ රාශියක් ද වාර්තා වී ඇත.

නව සංශෝධිත සංක්‍රමණ නීතිය විවේචනයට ලක් කරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ,ඕස්ට්‍රේලියානු බලධාරීන් විසින් ඉටු කළ යුතු ජාත්‍යන්තර බැඳීම් සංක්‍රමණිකයන්ට තාවකාලික වීසා නිකුත් කරනු ලැබීම මගින් සම්පූර්ණ නොවන බවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර