ලන්ඩනයේ හීත්‍රෝ ගුවන් තොටුපල වසා දැමේ

Image copyright PA

ලෝකයේ කාර්ය බහුල ගුවන් තොටුපලක් වන ලන්ඩනයේ හීත්‍රෝ ගුවන් තොටුපල වසා දැමේ.

එම ගුවන් තොටුපලින් කිසිදු ගුවන් යානයක් ගුවන් ගත කොට නැති අතර ගුවන් යානා ගොඩ බැස්ස වීමට ද නවතා දමා ඇති බවයි බලධාරීන් පැවසුවේ.

ගුවන් ගමන් පාලක මධ්‍යස්ථානයේ පරිගණක පද්ධතියේ හට ගත් දෝෂයක් හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇති අතර ලන්ඩනයට ඉහල අහස ගුවන් ගමන් සඳහා තහනම් කර ඇත.

යුරෝපයේ කාර්ය බහුලම ගුවන් තොටුපල වන ලන්ඩන් හීත්‍රෝ ගුවන් තොටුපළ ලොව තෙවැනි විශාලතම ගුවන් තොටුපලද වෙයි.

ලන්ඩනයේ දෙවන විශාලතම ගුවන් තොටුපල වන ගැට්වික් ගුවන් තොටුපලේ ගුවන් ගමන් කටයුතුද සීමා කර ඇති බව බලධාරීහු පැවසූහ.