කේරළයේ 'මතට තිත' ලිහිල් කෙරෙයි

Image copyright AFP

මධ්‍යසාර පානය සහ අලෙවිය පාලනය සම්බන්ධයෙන් කලින් ගන්නා ලද දැඩි සීමාවන් යළි වෙනස් කිරීමට සැලසුම් කරමින් ඇතැයි දකුණු ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුව පවසයි.

එම සැලැස්ම අනුව ඉරිදා දිනවල මත්පැන් අලෙවි කරන තැබෑරුම් විවෘත කිරීමට අවසර ලැබෙයි.

එසේම නව සැලැස්ම අනුව වයින් සහ බීර වැනි මත් ගතිය අඩු මධ්‍යසාර අලෙවියට හෝටල් වලට බලපත් නිකුත් කෙරෙනු ඇත.

කේරළ ප්‍රාන්ත මහ ඇමති උම්මන් චන්ඩි (Oommen Chandy) ප්‍රකාශයක් කරමින් සංචාරකයන් ඇද ගැනීමට ඉහත කී තීරණය ගත් බවයි කියා සිටියේ.

රැකියා සංරක්ෂණය එම තීරණයේ තවත් අරමුණක් වන බව ඇමතිවරයා පවසයි.

හත්සීයකට ආසන්න තැබෑරුම් සහ බීර ශාලා වසා දැමීමට ප්‍රාන්ත බලධාරීන් පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ ගත් තීන්දුව අභියෝගයට ලක් කරමින් ඒවායේ හිමිකරුවන් නීතිමය පියවර ගනු ලැබයි තිබුණේ.

මේ අතර කේරළයේ ඇතැම් මත්පැන් අලෙවිසැල් එම ප්‍රාන්ත වැසියන්ගේ බීමත්කම පාලනය කිරීමේ ප්‍රයත්නයක නිරත වෙන බවක් ද පැවසෙයි.