හිටපු ජනපති ඝාතන තැතට සිව් දෙනෙකු පෝරකයට

හිටපු පාකිස්තාන ජනාධිපති පර්වේස් මුෂාරෆ් ඝාතන තැතකට සම්බන්ධ බවට අධිකරණයේ වරදකරුවන් වූ සිව් දෙනෙකු එල්ලා මරා දමයි.

එම පුද්ගලයන් එල්ලා මරා දැමුණු ෆයිසාලාබාද් නගරයේ ආරක්ෂාව තර කිරීමට බලධාරීහු කටයුතු යොදා තිබුණහ.

මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ නීති දැඩි කිරීමට පාකිස්තාන ආණ්ඩුව තීරණය කළේ පසු ගිය සතියේ පෙෂාවර් නගරයේදී වෙඩි තබා පාසල් සිසුන් සමූලඝාතනය කිරීමත් සමගයි.

ඒ සමග පසුගිය සිකුරාදා තවත් බන්ධනාගාර සිරකරුවන් දෙදෙනකු එල්ලා මරා දැමුණි.