ඉන්දුනීසියානු යානය: සිරුරු සෙවීමට කාලගුණයෙන් බාධා

Image copyright EPA

ඉන්දුනීසියාවට නුදුරු මුහුදේදී අනතුරට පත් ‘එයාර් ඒෂියා’ ගුවන් සමාගමට අයත් යානයේ සුන්බුන් සොයා කෙරෙන මෙහෙයුම් පවතින දැඩි වර්ෂාව සහ මුහදේ රළු ස්වභාවය හේතුවෙන් තාවකාලිකව නවතා දැමෙයි.

අනතුරට පත් මගීන්ගේ මළසිරුරු වලින් වැඩි කොටසක් සුන්බුන් අතර සිර වී ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

මේ වන විට යානය තුළ සිටි මගීන්ට අයත් මළසිරුරු තිහක් සොයා ගෙන තිබේ.

යානය අනතුරට පත් වන අවස්ථාවේ ඒ තුළ මගීන් එකසිය හැට දෙදෙනෙක් ගමන් ගත්හ.