පුස්තකාල තුළ ඇති ඉස්ලාම් නොවන පොත් ගිනි තබති

Image copyright AP
Image caption ආගමට පරිබාහිර ලෞකික දේ උලුප්පා දැක්වීමට විරුද්ධ බවයි සටන් කරුවන් පවසන්නේ

ඉස්ලාම් රාජ්‍ය සන්නද්ධ කරුවන් ඔවුන්ගේ පාලනයේ පවතින මොසුල් නගරයේ ඇති පුස්තකාල ඉලක්ක කරන බව උතුරු ඉරාකයෙන් ලැබෙන වාර්තා සඳහන් කරයි.

මේ මස මුල දී නගරයේ ප්‍රධාන පුස්තකාලයේ තිබූ පොත් දෙදහසක් පමණ ඉවත්කළ බවයි ඇසෝසියේටඩ් ප්‍රෙස් (Associated Press) ප්‍රවෘත්ති ආයතනය පවසන්නේ.

දර්ශනය, සංස්කෘතිය, විද්‍යා සහ අනෙකුත් විෂයයන් සියල්ල ඉවත්කර ඉස්ලාම් ඉගැන්වීම් සහිත පොත් පමණක් ඉතිරි කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

පොත්පත් මගින් ආගමට පරිබාහිර ලෞකික දේ උලුප්පා දැක්වෙන බවයි සන්නද්ධ කරුවන් විසින් ප්‍රදේශවාසීන්ට පවසා ඇත්තේ.

මෝසුල් විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ඇති පුස්තකාලයේ පොත් ද ගිණි තබා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.