වසංගත 17කට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අවධානය

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ලොව පුරා ජීවත් වන බිලියන එකහමාරකට අධික ජනතාව ගොදුරුවන නිවර්තන කලාපීය වසංගත වර්ග දාහතකට සිය දැඩි අවධානය යොමු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ බලාපොරොත්තුව වී තිබෙන්නේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වල ව්‍යාප්ත නොසලකා හරින ලද නිවර්තන කලාපීය වසංගත වශයෙන් හඳුන්වන රිවර් බ්ලයින්ඩ්නස් චර්ම රෝගය, බරවා වැනි වසංගත මැඩලීම සඳහා පියවර ගැනීමට ඇති අවශ්‍යතාවය එම රටවල රජයන්ට අවධාරණය කිරීමයි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන වෛද්‍ය එන්ජල්ස් බීබීසියට කියා සිටියේ සැලකිලිමත්ව ක්‍රියා කිරීමෙන් වලක්වා ගත හැකි මෙවැනි වසංගත වලට ලැබෙන අවධානය ඉබෝලා වැනි ඉතා දරුණු වසංගත හේතුවෙන් ගිලිහී යාම නිසා ව්‍යාප්ත වීම වැලක් වීමට ගත හැකි පියවර මග හැරී ඇති බවයි.