ඉන්දීය පරිසරවාදිනියට විදේශගත වීමේ නිදහස

Image copyright Greenpeace
Image caption ඉන්දියාවේ පරිසර විනාශයට එරෙහිව ජනතාව

හරිත ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාධාරිනියකට එරෙහිව පනවා ඇතිසංචාරක තහංචි ඉවත් කරන මෙන් ඉන්දීය අධිකරණයක් එරට ආණ්ඩුවට නියෝග කර ඇත.

පරිසරය සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන කාන්තාවක වන ප්‍රියා පිල්ලේ පසුගිය ජනවාරි මාසයේ ලංඩන් නගරය බලා ගමන් ගැනීමට නියමිත ගුවන් යානයකට පිවිසීමට තැත් කරද්දී ඉන්දීය ආගමන විගමන නිලධාරීන් විසින් ඇය නතර කරනු ලැබීමයි මේ ප්‍රශ්නයට මුල් වුණේ.

ප්‍රියා පිල්ලේ එම සංචාරයේ නිරත වීමට අදහස් කළේ මධ්‍ය ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර ඇති ගල් අඟුරු ව්‍යාපෘතියක් මගින් ප්‍රදේශයේ වැසියන්ට සහ වන සතුන්ට අත් විය හැකි බරපතළ ප්‍රතිවිපාක සම්බන්ධයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය දේශපාලනඥයන් දැනුවත් කිරීමයි.

එහෙත් ඇයගේ විදේශ සංචාරය නතර කරනු ලැබීමට ගත් පියවර ඉන්දීය ආණ්ඩුව විසින් යුක්ති සහගත කරනු ලැබ ඇත.

Image copyright Greenpeace
Image caption පරිසර විනාශය මිනිසාට මෙන්ම සතා සීපාවටත් බලපාන බව

ඉන්දීය ආණ්ඩුව පවසන්නේ, ප්‍රියා පිල්ලේ ‘ජාතික විරෝධී’ ක්‍රියාකාරකම් වලට හවුල් වී ඇති බවයි.