මගීන් 148 ක් රැගත් ‘එයාර් බස් ’ යානයක් කඩා වැටේ

Image copyright AFP

මගීන් 148 දෙනකු රැගත් ‘එයාර් බස් A320’ යානයක් ප්‍රංශ ඇල්ෆ්ස් කඳුකරයේදී කඩා වැටෙයි.

එය, ජර්මන් ලුෆ්තාන්සා (Lufthansa) ගුවන් සේවයට අනුබද්ධ ‘ජර්මන් වින්ග්ස්’ ගුවන් සේවයට අයත් යානයක්.

අනතුරට ලක් වන විට ගුවන් යානය බාර්සිලෝනා (Barcelona) සිට ඩසල්ඩෝෆ් (Duesseldorf) දක්වා ධාවනය වෙමින් තිබුණ අතර එය කඩා වැටීමට පෙර අවදානම දනවන පණිවුඩයක් යවා ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

දිවි ගලවා ගත් පුද්ගලයන් සොයා ගැනීමට හැකිවේය යන බලාපොරොත්තුව ඉතාමත්ම අඩු බවයි ප්‍රංශ ජනාධිපති ප්‍රන්ශුවා ඕලොන්ඩ් (Francois Hollande) ප්‍රකාශ කළේ.