සමාගම් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට ඥාතිවරියන්

Image copyright think
Image caption ඉන්දියාවේ ශ්‍රම බලකායේ කාන්තා නියෝජනය පහළ මට්ටමේ පවතින බවයි පැවසෙන්නේ

අවම වශයෙන් එක් කාන්තාවක් හෝ සමාගම් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට පත් කිරීම සඳහා ඉන්දියාවේ ලැයිස්තු ගත කරන ලද සමාගම් 1500 කට දී තිබුණු කාල සීමාව අදින් අවසන් වෙයි.

වැඩි වැඩියෙන් කාන්තාවන් ශ්‍රම බලකාය සඳහා යොදා ගැනීමේ නව උත්සාහයක කොටසක් ලෙස මෙසේ අවසන් කාල නියමයක් දී තිබුණ ද බොහෝ සමාගම් විසින් කිසිදු කාන්තා අධ්‍යක්ෂවරියක් පත් නොකරම මේ අවසන් කාල සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර තවත් සමහර සමාගම් පිරිමි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයන් ගේ ඥාතිවරියන් ඇතුළත් කර ගෙන තිබේ.

මෙම අවසන් කාල සීමාව පනවනු ලැබ තිබුණේ ඉන්දියාවේ Securities and Exchange Board of India (SEBI) නම් වෙළඳපළ අධිකාරිය විසින්.

මාර්තු මාසයේ දී අන්තර්ජාතික මුල්‍ය අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂක ක්‍රිස්ටීන් ලගාර්ඩි ඉන්දියාවේ සංචාරයක දී පෙන්වා දී තිබුණේ ශ්‍රම බලකායේ කාන්තා නියෝජනය පහළ මට්ටමේ පවතින බවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර