පාසල් ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ආසියාව ඉහළින්

ලෝකයේ විශාලතම පාසල් අධ්‍යාපනය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වාර්තාව එළි දක්වා තිබෙන අතර එහි ප්‍රථම ස්ථාන පහම හිමි කර ගෙන තිබෙන්නේ ආසියානු රටවල් විසිනි.

පළ වී තිබෙන වාර්තාවේ පහලම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල සිටින්නේ අප්‍රිකානු රටවල්.

ලයිස්තුවේ විසි වන ස්ථානය හිමිව තිබෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍යට වන අතර යුරෝපීය රටවල් අතරින් බ්‍රිතාන්‍ය ඉදිරියෙන් සිටින බවයි පෙනී යන්නේ.

වාර්තාවට අනුව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හිමි කර ගැනීමට සමත් වී තිබෙන්නේ විසි අට වන ස්ථානයයි.

ආර්ථික සහයෝගිතාව සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය පවසන්නේ රටවල් හැත්තෑ හයක් යොදා ගෙන සිදු කර තිබෙන මෙම පරීක්ෂණයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති ප්‍රතිඵල එම රටවල් වල ආර්ථික වර්ධනය පෙන්නුම් කරන බවයි.

ලෝක මට්ටමේ අධ්‍යාපන ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සාර්ථක පරීක්ෂණයක් පැවැත්වුනේ ප්‍රථම වතාවට බවයි ආර්ථික සහයෝගිතාව සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ අන්ද්රෙයාස් ශ්ලේෂර් පැවසුවේ.

හැටේ දශකයේ සිංගප්පූරුවේ සාක්ෂරතාව ඉතා පහළ මට්ටමක පැවති බව උකහා දැක්වූ අන්ද්රෙයාස් ශ්ලේෂර් මෙය කෙතරම් සංවර්ධනය කළ හැකිද යන්න පෙන්වා දෙනු ලැබුවේය.

බ්‍රිතාන්‍යයේ තරුණ පරපුර මූලික පියවර අවසන් කිරීමට පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය නවතන බවයි වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන්නේ.

ආර්ථික සහයෝගිතාව සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය පවසන්නේ පාසල් අධ්‍යාපනය නවත්වන පිරිස අඩු කර පාසල් අධ්‍යාපනයේ දක්ෂතා වර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් වැඩි කිරීමට හැකි නම් බ්‍රිතාන්‍ය ආර්ථිකය ඩොලර් ට්‍රිලියන ගණනකින් වැඩි කර ගැනීමට හැකියාව පවතින බවයි.

මෙම නවතම වාර්තාවට අනුව පෙනී යන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය අධ්‍යාපන ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලින් ඉතා පහත මට්ටමක සිටින අතර වියට්නාමය පවා ඇමරිකාව අභිබවා ඉදිරියෙන් සිටින බවයි.

මීට අමතරව ස්වීඩනය පරීක්ෂණයට සහභාගී වීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර ස්වීඩනයේ අධ්‍යාපන සැකැස්මේ ප්‍රශ්න බොහොමයක් තිබෙන බවයි ආර්ථික සහයෝගිතාව සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ.