පිළිකා සුව කරන නව සොයාගැනීමක්

Image copyright Science Photo Library

වර්ධනය වූ සමේ පිළිකා වලට ප්‍රතිකාර කිරීමට වඩා ප්‍රථිපල ගෙන දෙන නව ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් සොයා ගත් බව විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායමක් පවසති.

නව ප්‍රතිකාර ක්‍රමය වෙනුවෙන් යොදා ගනු ලබන්නේ මුඛය තුල හෝ මුඛය අසල හට ගනු ලබන සැරව ගෙඩි ඇති වීමට බලපාන හර්පීස් වෛරසය වෙනස්කම් වලට භාජනය කිරීමෙන් නිපදවන ලද වෛරසයකින් බවයි එම විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායම පවසන්නේ.

ලන්ඩනයේ පිළිකා රෝග පිළිබඳ පර්යේෂණ ආයතනය විසින් මෙහෙයවන ලද පරීක්ෂණ වලින් සොයා ගෙන තිබෙන්නේ ජානමය වශයෙන් වෙනස් කරන ලද හර්පීස් වෛරසය පිළිකා රෝගියෙකුට එන්නත් කිරීම මගින් වැඩෙන පිළිකා සෛල වල වර්ධනය නවත්වා එම සෛල විනාශ කර දැමීමේ හැකියාව පවතින බවයි.

මේ වන විට එම විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායම වැඩි දුර පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටින අතර ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ මෙම ප්‍රතිකාර ක්‍රමයෙන් වැඩි ප්‍රතිපල ලැබිය හැකි පිළිකා රෝගීන් හඳුනා ගැනීමටයි.

ඔවුන් වැඩි දුරටත් කියා සිටින්නේ මෙම නව ප්‍රතිකාර ක්‍රමය වසරක් ඇතුලත පිළිකා රෝගීන්ට භාවිතා කළ හැකි මට්ටමට ගෙන ආ හැකි බවයි.