හොංකොං ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන් බෙජින් බලධාරීන් හමුවෙයි

Image copyright Reuters

හොංකොං රාජ්‍ය සභාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට හිතවත් සාමාජිකයන් බෙජින් බලධාරීන් හමුව ඇති අතර එම හමුවේ පරමාර්ථය වී තිබෙන්නේ මැතිවරණ ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් දෙපිරිස අතර පවතින පරස්පරයන් විසඳා ගැනීමට අවසාන වශයෙන් උත්සාහ ගැනීමයි.

නමුත් දකුණු චීනයේ ශේන්හන් නගරයේ පැවති එම හමුව සාර්ථක ප්‍රතිපලයක් අත් කර දී නැත.

Image copyright EPA

හොංකොං රාජ්‍ය සභාවේ සාමාජිකයින් රැස්වීමෙන් ඉවත් වී ඇති අතර පවසා තිබෙන්නේ එළඹෙන මස රැස්වීමට නියමිත හොංකොං රාජ්‍ය සභාවේ දී චීනය විසින් යෝජිත මැතිවරණ ක්‍රමය සම්මත කිරීමට ඉඩ නොදෙන අතර එයට විරුද්ධව සිය ඡන්දය භාවිතා කරන බවයි.

චීනය යෝජනා කරන පරිදි හොංකොං වැසියන්ට සිය නායකයා තෝරා පත් කර ගැනීමට සිය ඡන්දය භාවිතා කළ හැකි නමුත් මැතිවරණයට තරඟ කළ හැක්කේ චීනය විසින් අවසර ලබා දෙන අපේක්ෂකයන් ලැයිස්තුවකට පමණි.

බොහෝ හොංකොං වැසියන් පවසන්නේ මෙය එකඟ විය නොහැකි කොන්දේසියක් බවයි.