දුම් පානයට එරෙහිව බේජිං අගනුවර තදින්

Image copyright Reuters

ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල දුම් පානය කිරීමේ වරදට චීනයේ බේජිං අගනුවර බලධාරීන් විසින් පනස් දෙනකුට වැඩි පිරිසකට ඉකුත් සතියේදී දඩ ගසා තිබේ.

නව නීතිය පසුගිය ජුනි පළමුවැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

නිලධාරීන් ආරම්භයේ දී නව නීතිය පිළිබඳව ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීම් සිදු කළ බව රාජ්‍ය මාධ්‍ය නිවේදනය කළ අතර දැන් එම නීතිය කඩ කරන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව පියවා ගැනේ.

නගරයේ දුම් පානය කරමින් සිටි පුද්ගලයන් පිළිබඳව රජය නම් කොට ඇති විශේෂ දුරකථන අංකයකට කතා කොට එක් දහස් පන්සියයක් පමණ දෙනා තොරතුරු ලබා දී තිබේ.

නව නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකරන ආයතන පිළිබඳ තොරතුරුත් ඔවුන් විසින් ලබා දී ඇත.

මේ අතර සමහර නිවැසියන්, වරදකරුවන්ගේ ඡායාරූප අන්තර ජාලයේ පල කිරීමටද පියවර ගෙන තිබිණ.