ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

දශකයක දී නොපෙනී ගිය සුදු අශ්ව ගම්මානය

නාගරීකරණය යනු නව චීනයේ වඩාත් වැදගත් වෙනස්වීම් වලින් එකක් පමණි.

චීන රජය මුළු රට පුරා මහා පරිමාණයෙන් නව නගර ඉදි කරමින් සිටී.

එහි අනිවාර්ය ප්‍රතිඵලයක් වී ඇත්තේ මිලියන ගණනක් ගොවීන් නගර වැසියන් බවට පත් වීමයි.

එසේම එතෙක් නිෂ්පාදකයන් වූ ඔවුහු පාරිභෝගිකයන් බවට පෙරළීමයි අවසන් ප්‍රතිඵලය වී ඇත්තේ.

පසුගිය වසර 10 ක කාලයක් තිස්සේ චීනයේ බීබීසී වාර්තාකරු කැරී ග්‍රේස් විසින් මෙම පරිවර්තනය විටින් විට වාර්තා කර තිබුණි.

මේ සුදු අශ්ව ගම්මානය නමැති පිටිසර බද ගම්මානයක් අතිශය දියුණු තාක්ෂණයෙන් පරිපුර්ණ නගරයක් වූ අයුරු ඔහු විසින් වාර්තා කළ ආකාරයයි.