බීබීසීයේ රැකියා දහසකට අධික ප්‍රමාණයක් අනතුරේ

Image copyright 1
Image caption ලන්ඩන් නුවර බීබීසී මුලස්ථානය

ලබමින් තිබූ ආදායමෙන් ඩොලර් කෝටි විස්සකට අධික මුදලක් අහිමි වීම නිසා රැකියා දහසකට අධික ප්‍රමාණයක් කප්පාදු කෙරෙන බව බීබීසීය නිවේදනය කරයි.

කප්පාදු කෙරෙන රැකියාවන්ගෙන් බහුතරය වෘත්තීය සහ උපකාරක සේවා අංශයන්ට අදාළ රැකියා වන අතර කළමනාකරණ ස්තරයන් අඩු කිරීමට ද නියමිතයි.

මීට අමතරව අංශ කිහිපයක් සම්පුර්ණයෙන් ම වසා දමන බවද නිවේදනය විය.

රූපවාහිනී බලපත්‍ර වලින් ලැබෙන ආදායම ඉදිරියේදී තව දුරටත් අඩු වනු ඇති බව බීබීසීය පවසයි.

ජංගම දුරකථන සහ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සැපයෙන සේවා නිසා නිවෙස් හි රූපවාහිනී යන්ත්‍ර තබා ගැනීම එන්න එන්නම අඩු වන බවයි බීබීසීය පවසන්නේ.