ඇෆ්ගනිස්තානයෙන් හමුදා ඉවත් නොකරන ලෙස ඉල්ලීමක්

Image copyright Getty

2017 වසර වන විට ඇෆ්ගනිස්තානයෙන් සියලු හමුදා ඉවත් කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය ගැන යළි සලකා බලන ලෙස යුද සේවාවෙන් පිළිබඳ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද සෙනෙට් කමිටුවේ නායක, ජෝන් මැකේන් (John McCain) ජනාධිපති බරාක් ඔබාමාගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

යුද හමුදා ඉවත් කිරීම, මෙතෙක් අත් කර ගත් ජයග්‍රහණ ඉවතට විසි කිරීමක් මෙන්ම අනභිමත අවදානමක් ඇති කර ගැනීමක් බවයි ඔහු පැවසුවේ.

ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය මූලස්ථාන කොට ගෙන සිටින 1000 ක් පමණ යුද හමුදා ඉවත් කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය, සැලසුම් වලට අනුව සහ පවතින තත්වය මත සිදු කෙරෙන්නක් බව යුද හමුදා සේවාවන් පිළිබඳ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද සෙනෙට් කමිටුවේ නායක(John McCain) තවදුරටත් පැවසුවේය.