පිළිකා සෛල දුර්වල කිරීමට නව ක්‍රමයක්

Image copyright BBC World Service

පිළිකා වලට ප්‍රතිකාර කිරීමට රසායනික චිකිත්සක ඖෂධ(chemotherapy drugs)භාවිතා කිරීමට පෙර පිළිකා සෛල දුර්වල කිරීමෙන් පිළිකා සුව කිරීමට වැඩි හැකියාවක් පවතින බව පර්යේෂකයන් පවසයි.

‘කැන්සර් සෙල්’ නම් වෙබ් අඩවියේ පළ වූ අධ්‍යනයකින් පිළිකා ගෙඩි සාමාන්‍ය ඖෂධ වලට ප්‍රතිරෝධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන ආකාරය විස්තර කර තිබේ.

මැන්චෙස්ටර් විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂක කණ්ඩායම යෝජනා කරන්නේ මේ වන විට වැඩි දියුණු කරමින් පවතින ඖෂධ භාවිතය තුලින් සාමාන්‍ය ඖෂධ වලට ප්‍රතිරෝධක පිළිකා සෛල දුර්වල කිරීමට හැකි අතර එමගින් රසායනික චිකිත්සක ඖෂධ වලින් වැඩි ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි වනු ඇති බවයි.

පර්යේෂකයින් විසින් යෝජනා කරන මෙම ක්‍රමය තවමත් පුද්ගලයින්ට ලබා දී පරීක්ෂා කර නැත.

මැන්චෙස්ටර් විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂක කණ්ඩායම විසින් පියයුරු සහ ඩිම්බයේ හට ගැනෙන පිළිකා වලට භාවිතා කරන ‘ටැක්ස්සෙන්ස්’ (taxanes) නම් ඖෂධ පන්තිය වැඩි දියුණු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පරීක්ෂණ සිදු කරමින් සිටියි.

පර්යේෂක කණ්ඩායම උත්සාහ කරන්නේ ‘ටැක්ස්සෙන්ස්’ (taxanes) ඖෂධ පන්තිය ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද යන්න සොයා ගැනීමටයි.

පිළිකා සහිත සෛල විද්‍යාගාරයක් තුල වර්ධනය වන ආකාරය අධ්‍යනය කිරීම තුලින් ‘ටැක්ස්සෙන්ස්’ (taxanes) ඖෂධ පන්තිය මගින් පිළිකා සෛල මගින් පිළිකා සෛල විනාශ කළ හැකි අන්දම සොයා ගැනීමට මැන්චෙස්ටර් පර්යේෂක කණ්ඩායම සමත් වී තිබේ.

නව ඖෂධ

Image copyright THINKSTOCK

එම අධ්‍යනයෙන් හෙළි වූ අනෙක් කරුණ වන්නේ සමහර පිළිකා වර්ග එලෙස ‘ටැක්ස්සෙන්ස්’ භාවිතා කිරීම තුලින් දුර්වල කිරීමට හැකි වුවත් සමහරක් පිළිකා ‘ටැක්ස්සෙන්ස්’ (taxanes) ඖෂධ පන්තියට ප්‍රතිරෝධක වශයෙන් හැසිරෙන බවයි.

‘ටැක්ස්සෙන්ස්’ (taxanes) ඖෂධ පන්තියට ප්‍රතිරෝධක වශයෙන් හැසිරෙන පිළිකා වල ඉතා ඉහල ප්‍රතිශතයකින් Bcl-xL නම් ප්‍රෝටීන් ඇති බවයි අධ්‍යනයෙන් හෙළි වී තිබෙන්නේ.

‘Bcl-xL’ ප්‍රෝටීන් වලින් පිළිකා සෛල වලට ඇති එම කරන බලපෑම අවම කිරීමට මේ වන විට පර්යේෂණ කණ්ඩායම් විසින් වර්ධනය කරමින් සිටින නව ඖෂධ වලට හැකියාව පවතිනු ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

පර්යේෂණ මෙහෙයවන විද්‍යාඥයකු වන මහාචාර්ය ස්ටෙෆන් ටයිලර් බීබීසියට කියා සිටියේ වර්ධනය කරමින් පවතින නව ඖෂධ පිළිකා රෝගීන්ට ලබා දීම තුලින් පිළිකා සෛල දුර්වල කරනු ඇති අතර දුර්වල වූ පිළිකා සෛල වලට රසායනික චිකිත්සක ඖෂධ ලබා දීම තුලින් සම්පුර්ණයෙන්ම පිළිකා සෛල මර්දනය කිරීමට හැකි වනු ඇති බවයි.