අප්‍රිකාවේ දුෂණ මැඩලන්න- ඔබාමා

Image copyright AP

අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ ඇති සංවර්ධන හැකියාව අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ජනතාවට ආධාර කරන ලෙස ජනාධිපති ඔබාමා ව්‍යවසායකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ජනාධිපති ඔබාමා දැන් කෙන්යාවේ සංචාරයක නිරතව සිටියි.

නයිරෝබි නුවර ව්‍යාපාරික සමුළුවක් විවෘත කරමින් ජනාධිපති ඔබාමා පැවසුවේ කෙන්යාව නව තාක්ෂණික සමාගම් ආරම්භ කරමින් එම ක්ෂේත්‍රයට ආකර්ෂණීය නායකත්වයක් දී ඇති බවයි.

Image copyright Reuters

නමුත් එම රටවල් දූෂණය මර්දනය කිරීමට තවත් කටයුතු කළ යුතු බවට අවධාරණය කළ ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා විනිවිද භාවයෙන් ක්‍රියා කළ යුතු බවත් කියා සිටියේය.

1998 දී ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයට එල්ලවූ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය පුද්ගලයන් සිහිපත් කිරීමට ජනාධිපති ඔබාමා,මල් වඩමක් තැන්පත් කරමින් සිය ආචාරය පුද කළේය.