විදුලි තරප්පු පෙළක් කාන්තාවක් බිලි ගනියි

Image copyright Reuters

මධ්‍යම චීනයේ සාප්පු සංකීරණයක විදුලි බලයෙන් ක්‍රියා කරන තරප්පු පෙළක් තුලට වැටී කාන්තාවක් මියගොස් ඇති බව ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මරණයට පත් කාන්තාව සිය දරුවා සමග තරප්පු පෙළේ ගමන් කරන ආකාරයත් තරප්පු පෙළ අවසානයේ යකඩ පුවරුව කඩා ගෙන තරප්පු පෙළ තුලට ඇය වැටෙන ආකාරයත් සාප්පු සංකීරණයේ ක්‍රියාත්මක වන ආරක්ෂක කැමරා වල සටහන් වී තිබේ.

ක්සියාන්ග් ලියුජුවෑන් නම් එම කාන්තාවට තමා තරප්පු පෙළ තුලට වැටීමට පෙර සිය දරුවා ආරක්‍ෂිත ලෙස තරප්පුවෙන් ඉවත් කිරීමට හැකියාව ලැබුණු බවයි වාර්තා වන්නේ.

'යකඩ ඇන සවි කර නැහැ'

මධ්‍යම චීනයේ හුබෙයි නම් පළාතේ සිදු වූ මෙම සිදුවීම සාප්පු සංකීර්ණය කෙරෙහි ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ කෝපය ඇති කිරීමට සමත් වී තිබේ.

සාප්පු සංකීරණ සේවකයින් විසින් කාන්තාව පිටතට ඇදීමට උත්සාහ කළත් ඇය තරප්පු පෙළ තුලට ඇදී යාම වැලැක්වීමට නොහැකි වූ බවයි පැවසෙන්නේ.

සාප්පු සංකීර්ණ කළමනාකරණයෙන් මේ වන තුරු කිසිදු ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නැති අතර ප්‍රාදේශීය පොලිසිය විසින් සිදු වීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බවයි ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

තහවුරු කර නොමැති වාර්තා පවසන්නේ ගොඩනැගිල්ලේ නඩත්තු භාරව සිටින සේවකයන් විසින් එම විදුලි තරප්පු පෙළේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කර ඇති අතර තරප්පු පෙළ අවසානයේ යකඩ පුවරුව මාරු කොට ඇති නමුත් එය යකඩ ඇන දමා නිසි ලෙස සවි කිරීමට අමතක වී ඇති බවයි.