ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බුරුම ගංවතුර: ජාත්‍යන්තර ආධාර පතයි

ගංවතුරෙන් සහ නාය යෑම් හේතුවෙන් විපතට පත් වී සිටින දෙලක්ෂයකට අධික ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා ඉදිරිපත් වන මෙන් බුරුම ආණ්ඩුව ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

බුරුම ආණ්ඩුව එසේ ඉල්ලා සිටින්නේ අවතැන් වී සිටින ජනතාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණවත් ආහාර සහ නවාතැන් සැපයීමේ දුෂ්කරතාව හේතුවෙන්.

ගංවතුරට හසු වී මිය ගොස් ඇති සංඛ්‍යාව හතළිස් හයක්.

සතියකට අධික කාලයක් පැවති අධික වර්ෂාවෙන් පසු බුරුමයේ පළාත් හතරක හදිසි ආපදා තත්වයන් ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබේ.

මෝසම් වර්ෂාවට හසු වී දස දහස් ගණනක් නිවාස සහ පාලම් විනාශයට පත් විය.

ආපදා තත්වයට මුහුණ දීම සඳහා සුදානම් වීමට අපොහොසත් වූ බවට මේ අතර බුරුම ආණ්ඩුවට චෝදනා එල්ල වී තිබේ.