ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

උත්තරාලෝකය අභ්‍යවකාශයේ සිට

උත්තර ධ්‍රැවයට ඉහළින් ඇති වන උත්තරාලෝකය අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ සිට දිස් වෙන අයුරුයි මේ.

අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ සිටින නාසා ආයතනයේ ගගනගාමියකු වන ස්කොට් කෙලී විසින් මෙම දර්ශන රූගත කොට තිබේ.