ඊජිප්තුවේ දැඩි ත්‍රස්ත මර්ධන නීති

ඉස්ලාමීය කැරලි කරුවන් මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ඊජිප්තුව දැඩි ත්‍රස්ත විරෝධී නව නීති හඳුන්වා දී තිබේ.

කිසිවකු ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමක් ආරම්භ කළ හොත් හෝ එවැනි සංවිධානයකට නායකත්ව දෙන්නේ නම් නව නීතිවලට අනුව එම පුද්ගලයාට එරෙහිව මරණ දඬුවම ද, අනුගාමිකයන්ට වසර දහයක සිර දඬුවම් ද පැමිණ විය හැකියි.

බීබීසී අරාබි සේවයේ මොහමඩ් යහියා පැවසුවේ නව නීති මානව හිමිකම් සංවිධානවල දැඩි විවේචනයට ලක්ව ඇති බවයි.

යුද හමුදාව එල්ල කරන ප්‍රහාර පිළිබඳ නිල වාර්තාවලට පටහැනිව ක්‍රියා කරන මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහිව ඩොලර් 25,000 ක දඩයක් නියම කිරීමටද නව නීතියෙන් ඉඩ සැලසේ.