ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පිහිනුම් තටාකයේ අමුත්තෙක්

කැනඩාවේ යුවලකට තම පිහිනුම් තටාකයේ අමුත්තෙකු සිටින බව දැක ගන්නට ලැබුනේ හදිසියෙන්.

ඒ වලසෙක්.

උතුරු වැන්කූවර් හි තම නිවස පිටිපස පිහිටි පිහිනුම් තටාකයේ කළු වලසෙකු පිහිනමින් සිටියේ ඩෙනිස් ඩියරින්ග් සහ ඇගේ සැමියා ටෝනි විශ්මයට පත් කරමින්.

එපමනක් නොවෙයි ඉන් අනතුරුව උණුසුම් නාන බේසමේ බැසීමටත් වලසා අමතක කළේ නැත.

මේ සියල්ල මිනිත්තු 15 කින් පමණ අවසන් කළ වලසා ආපසු කැලයට පිය නැගුවේ කිසිදු අමුත්තක් නොමැතිව.