ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් යහපතක් නැහැ - මෝඩි

ඊයේ බදාදා රාත්‍රි, කුලවාදී ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සහ ගිනි තැබීම් හට ගත් ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ වැසියන්ට සාමකාමී වන ලෙස ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝඩි ඉල්ලා සිටියි.

ගුජරාට් ඉන්දීය අගමැතිවරයා උපන් ප්‍රාන්තයයි.

ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් කිසි දිනක කාටත් යහපතක් සිදුවී නැතැයි ඔහු වීඩියෝ පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළේය.

ශාන්තිය පතා යාඥා කරන ලෙස අගමැතිවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

බල පුළුවන් කාර පටෙල් ජන කොටස් රැකියා සඳහා කෝටා ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් උද්ඝෝෂණයක් දියත් කළ අතර ඉන් අනතුරුව හට ගත් ගැටුම්වලින් පසු ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ ඇඳිරි නීතිය පනවන ලදී.

පටෙල් ජනතාව සහ පොලීසිය හා ප්‍රාන්තයේ අඩු කුලයේ යැයි සලකන පිරිස් අතර ප්‍රාන්තය පුරා ගැටුම් හට ගැනින.

ඊයේ අඟහරුවාදා පටෙල් ජන කොටස් සංවිධාන කළ දැවැන්ත රැළියකින් පසුවයි ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පැතිර ගියේ.