ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නොසිතූ මොහොතක පුපුරා ගිය අසෝ ගිනි කන්ද

ජපානයේ ක්යුෂු දූපතේ පිහිටි ගිනි කන්දක් ඉහළ අහසට කළු දුම් වලා පිට කරමින් පුපුරා ගොස් තිබේ.

සංචාරකයන් අතර ප්‍රසිද්ධ 'අසෝ' කන්ද ජපානයේ පිහිටි සක්‍රිය ගිනි කඳු අතරින් එකක්.

ජපානය පුරා ඇති සක්‍රිය මට්ටමේ පවතින ගිනි කඳු සංඛ්‍යාව සියයකට අධිකයි.

පසුගිය වසරේදී 'ඔනටාකේ' ගිනි කන්ද නොසිතූ මොහොතක පුපුරා යෑම හේතුවෙන් හැට තුන්දෙනෙක් මරුමුවට පත් වූහ.